GLUCOSAMINESULFAAT GENEESMIDDEL-INTERACTIE

Voor mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, gelden een aantal adviezen met betrekking tot glucosamine en glucosamine producten.

Dringend advies – Deze combinatie niet gebruiken

Warfarine antistollingsmiddel (Coumadin)

Warfarine (Coumadin) wordt gebruikt als antistillingsmiddel. Verscheidende rapporten wijzen uit dat het gebruik van glucosaminesulfaat – zowel met als zonder chondroïïtine – het effect van warfarine (Coumadin) verhoogt, waardoor het bloed nog langzamer stolt. Dit kan ernstige bloedingen en bloeduitstortingen veroorzaken. Gebruik geen glucosaminesulfaat als u warfarine (Coumadin) gebruikt. Er zijn vele natuurlijke middelen die interactie hebben met warfarine (Coumadin).

Gemiddeld advies – Wees voorzichtig met deze combinatie

Medicijnen voor de bestrijding van kanker – Antimitotica

Sommige medicijnen voor de bestrijding van kanker werken door de snelheid van kankerceldeling te verlagen. Sommige wetenschappers denken dat glucosaminesulfaat de kankerceldeling juist kan verhogen. Inname van glucosaminesulfaat samen met sommige medicijnen voor de bestrijding van kanker kan de effectiviteit van deze medicijnen verminderen. Mensen die chemotherapie krijgen, zouden eerst met hun arts moeten spreken als zij glucosaminesulfaat willen gebruiken.

Sommige van deze medicijnen zijn: etoposide (VP16, VePesid), teniposide (VM26) en doxorubicin (Adriamycin).

Matig advies – Let op bij deze combinatie

Paracetamol (Tylenol en andere)

Men is bezorgd geweest over de mogelijkheid dat het tegelijkertijd gebruik van glucosaminesulfaat en paracetamol (Tylenol en andere) de werking van beide beïnvloedt. Desondanks is er meer informatie nodig om vast te stellen of deze interactie van grote zorg is. Voorlopig zeggen de meeste experts dat het prima is om beide samen te gebruiken.

Diabetes medicijnen

Men is bezorgd geweest over de mogelijkheid dat glucosaminesulfaat de bloedsuikerspiegel kan verhogen van mensen met diabetes. Er was ook bezorgdheid over de mogelijkheid dat glucosaminesulfaat de werking van diabetes medicijnen beïnvloedt. Desondanks wijst onderzoek uit dat glucosaminesulfaat de bloedsuikerspiegel van mensen met diabetes waarschijnlijk niet verhoogt. Daardoor wordt de werking van diabetes medicijnen waarschijnlijk niet verstoord door glucosaminesulfaat. Wees oplettend en houd uw bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten als u diabetes heeft en glucosaminesulfaat gebruikt.

Sommige diabetes medicijnen bevatten onder andere: glimepiriide (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insuline pioglitazone (Actos), rosiglitazone (Avandia), cholrpropamide (Diabinese), glipizide (Glucotrol), tolbutamide (Orinase).

Informatie uit deze bron is gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en-of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek en zonder invloed van een belangengroep, professionele organisatie of fabrikant tot stand gekomen.